Nőtt az álláskeresőknek járó támogatás

Az álláskeresők és a munkanélküliek 2017-ben magasabb összegű támogatásra jogosultak, mint a korábbi években. Minden érintett esetében emelkedett az ellátás összege, vagyis nőtt az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély és a keresetpótló juttatás maximuma is.

Az álláskeresők részére – a törvényben meghatározott feltételek keretei között – álláskeresési ellátásként álláskeresési járadék, nyugdíj előtti álláskeresési segély, illetve keresetpótló juttatás jár.

Az álláskeresési járadékra (korábbi elnevezése: munkanélküli segély) az a személy jogosult, aki álláskereső, és az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és kereső tevékenységet nem folytat, s bár munkát akar vállalni, önálló álláskeresése nem vezetett eredményhez, s az illetékes munkaügyi központ sem tudott neki megfelelő helyet felajánlani.

Az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkező álláskereső kérésére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, amennyiben teljesíti a jogszabályban meghatározott feltételeket:álláskeresőnek minősül; rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül; -munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani; 90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette; a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését követő három éven belül betöltötte.

Keresetpótló juttatás abban az esetben ítélhető meg az álláskereső személy részére, ha az a munkaügyi kirendeltség által ajánlott vagy elfogadott, intenzív képzések egyikén vesz részt, vagyis legalább heti 20 órában jár az adott képzésre.

Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás összege 2017-ben

Álláskeresési ellátás Ellátás összege
Álláskeresési járadék maximuma munkaerő-piaci járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 100%-a

127.500,- Ft/ hó 4.250,- Ft/nap

Nyugdíj előtti álláskeresési segély A kérelem benyújtásának időpontjában hatályos minimálbér 40%-a

51.00,- Ft/hó  1.700,- Ft/nap

(az előbbi összegnél alacsonyabb járadékalap esetén a havi összeg a járadékalap 40%-a, a nap összeg pedig ennek a harmincad része

Keresetpótló juttatás a keresetpótló juttatás megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60-100%-a közötti mértékben, mérlegelési jogkörben megállapított összeg

48.918,- Ft/hó – 81.530,- Ft/hó