Fiatalok foglalkoztatását ösztönző bérköltség-támogatási konstrukciók munkáltatók részére (VEKOP program)

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia VEKOP-8.2.1-15. számú munkaerő-piaci program a mikro-, kis- és középvállalkozások számára bérköltség-támogatási lehetőségeket kínál, amennyiben azok olyan 15 és 25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 év közötti) fiatalokat  alkalmaznak, akik se nappali tagozatos képzésben nem vesznek részt, se nem dolgoznak.

A programban résztvevő munkáltatók többféle támogatási konstrukciót is igényelhetnek, s ezzel több száz ezer, vagy akár több millió forintot is megtakaríthatnak!

Az „Ifjúsági Garancia” programban 3+1 konstrukció áll rendelkezésre:

1.a) A „legfeljebb 90 nap” konstrukció keretében munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható támogatás legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet.

1.b) A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szerzést követően adható még támogatás a „legfeljebb 8+4 havi” konstrukcióban is. A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapra lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartamra. A támogatás mértéke ekkor a minimálbér másfélszeresének és a szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 70%-a lehet.

2.A „legfeljebb 10+5 havi” konstrukció alacsony iskolázottságú fiatalok érdekében nyújtható, olyan szerződéssel, amely legfeljebb 10 hónap támogatást és 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg.

3.A „legfeljebb 6+3 havi” konstrukció a nem alacsony iskolai végzettségű fiatalok esetében nyújtható, olyan szerződéssel, amely a legfeljebb 6 hónap támogatást és 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg. A támogatás mindkét esetben a munkabér és a fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, de legfeljebb a minimálbér másfélszerese.

Megtakarítás-kalkuláció a bérköltség-támogatás konstrukciói szerint

Támogatási konstrukciók programonként

A támogatás maximális folyósítási ideje Támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség maximális folyósítási idő esetén Támogatás mértéke a bérköltség %-ában  

Bérköltség (példa)

 (Bruttó bér)

hó /Ft

Támogatás

hó / Ft

 

Megtakarítás

Ft

1.a: „90 nap, 100%” a

90 nap

100% 130 000 130 000

390 000

1.b) „ 8+4 havi, 70%” b

8 hónap

4 hónap 70% 130 000 91 000

728 000

2.”10+5 havi, 100%” c

10 hónap

5 hónap 100% 130 000 130 000

1 300 000

3. „6+3 havi, 100%” d

6 hónap

3 hónap 100% 130 000 130 000

780 000

a: Munkatapasztalat szerzése céljából nyújtható.

b: Csak a „90 nap, 100%” konstrukció után nyújtható.

c: Csak alacsony iskolázottságú fiatalok érdekében nyújtható.

d: Nem alacsony iskolai végzettségű fiatalok esetében nyújtható.

A támogatás feltétele, ha a munkaadó:

  1. vállalja a fiatal munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, és a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettségének időtartama alatt,

  2. a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat/tizenkét hónapban (az igényelt támogatástól függően) az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, felmondással nem szüntette meg, továbbá

  3. kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, felmondással nem szünteti meg,

  4. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel sem szűnik meg, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg,

  5. vállalja, hogy a támogatással érintett személy/személyek felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 6/12 hónap átlagához viszonyítva. Amennyiben több személy felvételére kerül sor, csak azután lehet támogatást megállapítani, akinek felvételével a nettó létszámnövekedés teljesül.

  6. a nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés, a munkáltató azonnali hatályú felmondása miatt került sor,

  7. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (együttes adóigazolás) vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),

  8. nyilatkozat az Áht. 50. § (3) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról,

  9. átláthatósági nyilatkozat megléte.

Hogyan lehet jelentkezni?

A támogatás iránti kérelmeket a foglalkoztatni kívánt fiatal állandó lakcíme illetve tartózkodási helye szerint illetékes kerületi / járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell benyújtani.

További információ:

A VEKOP programról további információt az http://nfsz.munka.hu oldalon, a programok címszó alatt találhatnak (Kattintson ide!). Részletes felvilágosításért az állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatal munkatársaihoz is fordulhatnak.