Munkavállalói szemüvegtérítés

Kevés munkavállaló van azzal tisztában, hogy létezik egy 1999-es  rendelet [1], mely szerint a szemüvegesek számára a munkáltatónak biztosítani kell a munkavégzéshez szükséges,  éleslátást biztosító szemüveget.

 

Kinek járhat térítés?

A jogszabály szerint az részesülhet dolgozói szemüvegtérítésben, aki a napi munkaidejéből legalább 4 órát rendszeresen képernyős eszköz előtt  tölt.

A hivatkozott rendelet értelmében a munkáltató köteles látásvizsgálatra, foglalkozás-egészségügyi orvoshoz küldeni azokat a dolgozókat, akik rendszeresen, azaz legalább napi négy órában a képernyő előtt dolgoznak. A vizsgálatot évente meg kell ismételni. (A monitoron nem kell feltétlenül dolgozni, annak figyelése is elegendő a dolgozói szemüvegtérítés lehetőségéhez.)

 

Kinek nem jár a térítés?

Ha a munkavállaló 4 óránál rövidebb részmunkaidőben dolgozik, akkor nem élhet a dolgozói szemüvegtérítés lehetőségével!A rendelet hatálya továbbá nem terjed ki a következő gépeket, illetőleg eszközöket működtető (használó) munkáltatóra és munkavállalóra:

1. a járművek vagy munkagépek vezető-, illetve kezelőfülkéi,

2. a szállítóeszközökön lévő számítógépes rendszerek,

3.  az elsősorban közhasználatra szánt számítógépes rendszerek,

4.  hordozható rendszerek, amelyeket a munkahelyen nem tartósan használnak,

5. számológépek, pénztárgépek és olyan egyéb készülékek, amelyek – azok közvetlen használatát biztosító – kisméretű, adatokat vagy mérési eredményeket mutató képernyővel vannak ellátva, továbbá

6. az „ablakos írógépek” elnevezésű, hagyományos típusú elektromos, elektronikus írógépek.

 

A térítés tárgya:

Szemészeti szakvizsgálatnak kell előírnia a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges, éleslátást biztosító szemüveget. A munkavállaló által egyébként is használt keret és lencse, amelyeket a képernyős munkavégzéstől függetlenül is viselne, nem lehet a dolgozói szemüvegtérítés tárgya.

 

Mekkora összeget köteles a munkaadó megtéríteni?

A megtérített szemüveg csak a minimálisan szükséges szemüveg lehet. (A jogszabály nem rögzíti, hogy a munkáltató mekkora összeget köteles megtéríteni a keret és a lencse árából.)

 

A térítés lehetséges módja:

A munkavállalói szemüvegtérítés legegyszerűbb módja, ha a dolgozó vásárolja meg a szemüveget, úgy, hogy a munkáltató nevére kéri a számla kiállítását. A számla alapján tudja majd a munkaadó a szemüveg árát részben vagy egészben megtéríteni. Mivel a vállalkozásnak csak a minimálisan előírt szemüveg megtérítése a feladata, ezért javasoljuk a munkavállalóknak, hogy a térítés lehetséges mértékéről konzultáljanak munkaadóikkal.

A szabályosan kifizetett munkavállalói szemüvegtérítés az adózás szempontjából adómentes természetbeni juttatásnak minősül.

 

———————————–

[1] 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről