Út a munkaerőpiacra (Vekop program)

Az „Út a munkaerőpiacra” megnevezésű munkaerő-piaci program célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.

Akkora a munkaerőhiány itt Budapesten is, hogy az „Út a munkaerőpiacra” programba szinte bárki bekerülhet, akinek nincs munkája.  Azért vannak kiemelt célcsoportok: az alacsony iskolai végzettségűek; a 25-35 év közötti diplomás pályakezdők; a tartósan állást keresők; az 50 év felettiek; valamint azok a közfoglalkoztatottak, akik a nyílt munkaerőpiacon szeretnének elhelyezkedni. (Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok számára az Ifjúsági Garancia program áll rendelkezésre. Erről majd egy későbbi hírünkben olvashatnak.)

Az „Út a munkaerőpiacra” program ingyenes képzésekkel, vállalkozóvá válás támogatásával, illetve munkába állás elősegítésével nyújt segítséget. A munkába állás elősegítésére a program mikro- kis- és középvállalkozások számára bérköltség-támogatási lehetőségeket is kínál, amennyiben azok nyilvántartott álláskeresőt/álláskeresőket alkalmaznak. A lehetőségre nyitott munkáltatók többféle támogatási konstrukciót is igényelhetnek, s akár több millió forintot is megsportolhatnak! (A bérköltség-támogatási konstrukciókról részletesebben következő írásunkban olvashatnak).

Az alábbiakban összefoglaljuk a munkaerő-piaci program lehetőségeit:

Támogatási formák

Képzési támogatások

Munkába állás támogatása

Vállalkozás indítását elősegítő támogatás

A támogatás jövedelmi helyzettől független pénzbeli ellátás, amely a következő formában nyújtható:

–         keresetpótló juttatás*

–         a képzéssel kapcsolatos költségeknek a megtérítése, beleértve a képzési intézmény által meghatározott képzési költséget és a vizsga díját, illetve a képzéshez kapcsolódó egyéb költségeket (helyi, helyközi utazás, szállás, élelmezés, gyermekfelügyelet és hozzátartozó gondozásának költségei).

Támogatott képzések pl.:

–          OKJ-s képzés,

–          idegen nyelvi képzés,

–          C, C+E, D és GKI kategóriájú vezetői engedély megszerzésére irányuló képzés,

–          valamint vállalkozás indításához, működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás és a szakképzésről szóló törvény által meghatározott szakképzés.

(*Keresetpótló juttatás vezetői engedély megszerzéséhez nem igényelhető.)

Álláskeresők számára igénybe vehető támogatások:

–          Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése.

–          Munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása.

Munkáltatók által igényelhető támogatások:

–          A munkáltatók támogatása az álláskeresők foglalkoztatásának elősegítéséért: a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó (vagy ezek egy részének) megtérítése a munkaadók részére.

EGY JÓ TANÁCS:

Ha Ön álláskereső, jelezze önéletrajzában vagy motivációs levelében, valamint az állásinterjú során, hogy foglalkoztatása esetén a munkáltató jogosult az „Út a munkaerőpiacra” program bérköltség-támogatásainak igénylésére!

 

Pályázati eljárás keretében a programba bekerülő álláskeresők új vállalkozás létrehozása esetén rendszeres havi támogatásra jogosultak, legfeljebb hat hónap időtartamra, a minimálbér összegéig. Ez az összeg 2017-ben 127 500 Ft/hó.

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint álláskereső az, aki:

  1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és
  2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és
  3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
  4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat és
  5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és
  6. akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

További információ:

A VEKOP programról további információt az http://nfsz.munka.hu oldalon, a programok címszó alatt találhatnak (Kattintson ide!). Részletes felvilágosításért az állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatal munkatársaihoz is fordulhatnak.