Csepeli állás

Támogatások álláskeresőknek

Kisgyermeket nevelők támogatása

Célja, hogy segítse a kisgyermekes szülők munkába való visszatérését, hozzájárulva a munkaerő-kínálat bővítéséhez. A projekt keretében legfeljebb havi 40 ezer forint támogatás nyújtható a nem önkormányzati fenntartású családi bölcsődében, munkahelyi bölcsődében, bölcsődében, mini bölcsődében, vagy napközbeni gyermekfelügyelet keretében elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díjának fedezésére. Tájékoztató megnyitása

Munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás

Célja, hogy az alacsony iskolázottságúak elhelyezkedését képzéssel egybekötött munkatapasztalat-szerzéssel segítse elő. Munkaadói kötelezettség, hogy a munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatás alatt a munkaadó az alacsony iskolázottságú egyén képzését elősegítse, a munkavállaló munkaköréhez vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódóan. A támogatás megállapított időtartama fix 90 nap lehet, megállapított mértéke a munkaadót terhelő bruttó bér és ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100%-a, annak figyelembevételével, hogy a támogatás havi korlátja a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér és annak szociális hozzájárulási adója. Kérelem módja

Tartósan álláskeresők támogatása

A Kormány fokozott figyelmet fordít a munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetben lévő csoportok foglalkoztatására, amelyet dinamikusabb és egyszerűbb támogatási rendszerrel segít elő. A támogatás a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását segíti elő és annak hátrányos következményeinek enyhítését célozza. Az állami foglalkoztatási szerv a súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatását elősegítő támogatást folyamatosan nyújtja. Hirdetmény megnyitása

Vállalkozóvá válási támogatás

A nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése, legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás nyújtásával. Pályázat 6 havi minimálbérre

Álláskeresési járadék

Az álláskeresési járadékot a lakóhelye szerint illetékes járási (kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya állapítja meg, amelynek elérhetőségéről itt tájékozódhat. Ki jogosult álláskeresési járadékra?

Munkaerő tanácsadás

A foglalkoztatás elősegítéséhez kapcsolódó hiteles és naprakész információk munkajogi és foglalkoztatási kérdésekben. Ez azért szükséges, mert nézőpontunk szerint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó információk kiszámítható módon történő, ingyenes elérhetőségének biztosítása jelentős pozitív hatással van a jogtudatos magatartásra, a munkavállalói tudatosság növelésére, valamint a jogszerű foglalkoztatás erősítésére. Ingyenes online tanácsadás